PLANNING REUSEL-DE MIERDEN

Duidelijk
in kaart gebracht

Weet waar je aan toe bent
Nieuwsgierig?

Bekijk de planning per dorpskern


Op het moment dat Brofiber startte met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Reusel, was er nog geen kennis en ook geen zicht op de concurrentie van Delta Fiber.

Toen bleek dat ook Delta Fiber een vergunning kreeg van de gemeente RDM voor de aanleg van glasvezel in de gemeente Reusel-De Mierden en gezamenlijk aanleggen voor Delta Fiber geen optie bleek, is met de gemeente afgesproken dat wij proberen niet met twee bedrijven in hetzelfde gebied gelijktijdig te graven. Daarop is voor Brofiber een grote puzzelactie gestart en hebben wij keuzes moeten maken. Met als gevolg dat we bepaalde toezeggingen niet hebben kunnen waarmaken. Begin 2023 bleek dat ook Glaspoort voornemens was om in Reusel-De Mierden aan te gaan leggen. Met de ervaringen/gevolgen van een tweede aanbieder waren wij niet blij met een derde aanbieder in onze gemeente. Op initiatief van Brofiber zijn de gesprekken opgestart met Glaspoort met als resultaat deze samenwerking.

Brofiber en Glaspoort bundelen hun krachten voor de aanleg van glasvezel voor consumenten in de gemeente Reusel-De Mierden. Met deze samenwerking willen we de lokale expertise van Brofiber combineren met het grote aantal internet providers van Glaspoort.

Dit is goed nieuws voor de bewoners want daardoor hoeft de straat geen drie keer open en hebben bewoners straks meer keuzevrijheid in diensten en aanbieders.

Met al deze ontwikkelingen hebben we helaas weer keuzes moeten maken en de planning moeten aanpassen.

Naast deze ontwikkeling wat tot aanpassing van de planning leidt merken wij, net zoals zoveel bedrijven op dit moment, dat het moeilijk is om voldoende en kwalitatief geschikte personen te vinden voor de graafwerkzaamheden.

In goede afstemming met Glaspoort zal onderstaande planning gerealiseerd gaan worden, dit is een onderdeel van de samenwerking.


Aanlegplanning 2023-2024

De planning is onder voorbehoud van weeromstandigheden